transparent

VAE emulzija

  • Vinil acetat-etilen kopolimerna emulzija

    Vinil acetat-etilen kopolimerna emulzija

    Emulzija kopolimera vinil acetata i etilena (VAE emulzija) je kopolimer vinil acetata i etilena. U mogućnosti smo isporučiti VAE proizvode s viskoznošću od 200~8500 mPa.s, sadržajem etilena od 2~30% i masenim udjelom nehlapljive tvari na 50~60%.VAE emulzija se može koristiti u osnovnom materijalu ljepila、materijalu za ljepilo、materijalu za ljepljenje papirne mase i lakiranju、osnovnom materijalu premaza、modifikatoru cementa、ljepilu za tepihe itd.